KRÁSNÁ RESIDENCE PRO SENIORY
společnosti Salubris Via s.r.o.

 

Luxusní residence především pro náročné seniory, určená zejména pro ty, kdo jsou stále ještě aktivní a rádi by strávili podzim života v příjemném rodinném prostředí. Residence se nachází v malebné vísce, Sutom, uprostřed Českého středohoří v nově rekonstruovaném objektu s kapacitou 22 lůžka, kde je vše podřízeno maximální spokojenosti ubytovaných seniorů v hypoalergenním a zásadně nekuřáckém prostředí. Veškeré vybavení v objektu je nové a nepoužité. Zajišťujeme celodenní stravování, dbáme na pitný režim našich seniorů, pořádáme různé kulturní, společenské a sportovní akce dle jejich přání. Pro obyvatele naší residence je zajištěna péče II. atestovaným internistou, diabetologem a revmatologem kdykoliv 24 hodin denně. Zásadní pro činnost naší společnosti je spokojený a šťastný senior.

S rostoucím počtem seniorů a zároveň alarmujícím poklesem erudovaných lékařů roste zájem o pracoviště zaměřující se právě problematikou starší generace pacientů, přičemž předimenzované státní podniky nejsou sto zajistit mnohdy řádnou zdravotní péči. Není proto náhodné, že se objevují soukromé objekty nabízející obdobné služby za nemalý finanční obnos, přičemž kvalita péče mnohdy neodpovídá slíbeným požadavkům, zejména pak proto, že je kvantita upřednostňována před kvalitou nabízené péče.

Při vzniku naší společnosti jsme vycházeli ze současné tristní situace ohledně péče o seniory, která panuje v celé naší zemi. Je zřejmé, že stejně kvalitní péči, a to bez ohledu na druh poskytované péče, nelze zajistit velkému počtu klientů, jako množství malému. Nejen státní, ale samozřejmě i soukromé objekty trpí obecným nedostatkem kvalitních lékařů, což se musí zohlednit i v poskytované zdravotní péči.

Při zřizování naší residence jsme se zaměřili především na zdravotní problematiku klientů, jíž jsme podřídili již samotný výběr lokality. České středohoří, v jehož středu se obec Sutom nachází, je na míle vzdálená všem továrnám, hluku velkoměsta, nedýchatelnému znečištěnému ovzduší. Důsledně dbáme na nekuřácké prostředí, samotný dům je vybaven jen přírodními materiály, veškerý nábytek je nový, nepoužitý, včetně nových zdravotních matrací etc.Co se týče personálního zabezpečení – prioritní je pro nás dokonalá zdravotní péče. Ke splnění tohoto cíle je nutné zajistit tři podmínky. První podmínkou je to, aby počet klientů nebyl (tak, jak se to děje v jiných zařízeních) nijak vysoký, proto i maximální počet je stanoven na 22 klienty. Druhou podmínkou je doba, po kterou je péče zabezpečována (ne několik hodin týdně na obrovský počet lidí), ale celé 24 hodiny denně. Poslední a rozhodující je však třetí faktor a tím je schopnost a erudovanost příslušného lékaře. Přicházejí v úvahu dvě možnosti - buď atestovaný geriatrický nebo interní lékař. Samozřejmě, že s počtem atestací je tato podmínka více naplňována.

Co můžeme v ordinaci druhoatestovaného internisty nabídnout? Jsme schopni zajistit komplexní diagnostickou, ošetřovatelskou a terapeutickou péči - např. Holterovo sledování tlaku a ekg záznamu, infusní léčbu zaměřenou na bolestivé syndromy zad, páteře, kloubů, na závratě, stejně jako vasodilatační léčbu.

Pečujeme o diabetiky, pacienty s vysokým krevním tlakem, stavech po mozkových příhodách, kardiaky, nemocné s artrosou, porozou, pacienty s chronickými potížemi páteře. Navíc velmi úzce spolupracujeme s dalšími specialisty jako je neurolog, oční lékař, ortoped, dermatolog atd.

Lékařská péče však začíná před přijetím klienta do našeho zařízení. Provádíme vstupní lékařské vyšetření včetně velmi rozsáhlého laboratorního vyšetření, EKG a RTG plic, srdce. Vyšetření podobného rozsahu se navíc opakuje vždy jednou za půl roku. Lékařská péče však začíná před přijetím klienta do našeho zařízení. Provádíme vstupní lékařské vyšetření včetně velmi rozsáhlého laboratorního vyšetření, EKG a RTG plic, srdce. Vyšetření podobného rozsahu se navíc opakuje vždy jednou za půl roku.

Vzhledem k tomu, že nejsme zdravotnickým zařízením, nesmíme přijímat pacienty s neurodegenerativními onemocněními typu Alzheimerovy choroby nebo např. pacienty s pokročilou mozkovou aterosklerozou, prakticky o všechny ostatní klienty se dokážeme dokonale postarat.

Při výběru personálu nás zajímá nejenom odborná znalost, ale především lidský přístup k našim klientům, neboť si zakládáme na tom, že jsme rodinným podnikem.

Naše společnost se ráda postará o Vaše blízké v době Vaší dovolené, tj. i na dobu týdne, či měsíce.

Cena za ubytování, stravování, včetně odborné péče lékařů, neomezeného používání internetu a dalších služeb které jsou detailně popsány na našich stránkách den/1000 Czk

 

Salubris Via

Vytváříme pro klienta nejen místo pro bydlení, ale skutečný domov pro plnohodnotný a spokojený život.