Něco z historie

Residence se nachází v Českém středohoří v malé vísce, Sutom, jež tvoří jednu z devíti místních částí města Třebenic. Vesnička leží asi 6 km západně od města Lovosice, které tvoří významný dopravní uzel dané oblasti.
 

Sutom se rozkládá na jihozápadním svahu Sutomského vrchu v těsné blízkosti zříceniny Koštál. První zmínka o ní se datuje již do roku 1276. Hlavní pamětihodností vísky je kostel Svatého Petra a Pavla, v jehož těsné blízkosti se nachází velmi dobře zachovaná dřevěná zvonice z počátku 18.století. Zajímavostí kostelíka, o němž je písemná zmínka již z roku 1386, je to, že v něm měli v roce 1845 svatbu rodiče spisovatele Svatopluka Čecha.

Cestou od kostela jižním směrem se po necelých 500 metrech dostaneme do obce Vlastislav,jejíž dominantou je zámek Skalka a zřícenina hradu Skalka, jež se nalézá v těsné blízkosti a z niž se dochovala do současné doby jen hradní věž.
 

Za třicetileté války byl hrad zničen švédskými vojsky, zbytky jeho zdiva pak použili noví páni Hrzánové z Harasova, ke stavbě barokního zámku.
 
 

 
2016

 
2017

 
2018